I suggest you ...

Scores tov van sector

Vergelijk de solvabiliteits/liquiditeits/rendabiliteits scrore tov van het gemiddelde van andere bedrijven in de sector, bedrijfsvorm, gelijkwaardige omzetten, gelijkwaardige investeringen, enz.

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Toon Nelissen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminFinactum (Finactum, Finactum) responded  · 

Dit is inderdaad een zeer interessante uitbreiding die reeds een tijdje op onze planning staat. We hopen dit in de toekomst te kunnen aanbieden. We zullen je dan zeker op de hoogte brengen.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base