I suggest you ...

De bedrijfsinfo sneller te vernieuwen... zie nu bedrijven waarvan cijfers al 6 maand niet uptodate zijn na publicatie.

De bedrijfsinfo sneller te vernieuwen... zie nu bedrijven waarvan cijfers al 6 maand niet uptodate zijn na publicatie

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminFinactum (Finactum, Finactum) responded  · 

Finactum is voorlopig nog in beta status, aangezien we o.a. nog niet over de financiële cijfers van de volledige populatie beschikken. We hopen dit probleem in de nabije toekomst op te lossen.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base