I suggest you ...

Een overzicht van de deelnemingen die een bepaald bedrijf heeft.

Een overzicht van de deelnemingen die een bepaald bedrijf heeft. Kwestie van zo sneller een inzicht te krijgen naar de structuur .

Dit door de volgende post uit te lezen, en te linken tussen bedrijven ;

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
D
EELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Zo kan geweten worden welke bedrijven een aandeel hebben in een bedrijf, of in welke ondernemingen het bedrijf aandelen heeft.

7 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Karim shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base